u23 việt nam 2020

u23 việt nam 2020 – u23 việt nam 2020

1. Thủ môn: Bùi Tiến Dũng 2. Thủ môn: Nguyễn Văn Toản 3. Thủ môn: Y Eli Niê 4. Hậu vệ: Trần Đình Trọng 5. Hậu vệ: Nguyễn Đức Chiến 6. Hậu vệ: Hồ Tấn Tài 7. Hậu vệ: Huỳnh Tấn Sinh 8. Hậu vệ: Lê Ngọc Bảo 9. Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung 10. Hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh 11. Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh 12. Tiền vệ: Trần Bảo Toàn 13. Tiền vệ: Trương Văn Thái Quý 14. Tiền vệ: Bùi Tiến Dụng 15. Tiền vệ: Triệu Việt Hưng 16. Tiền vệ: Nguyễn Hoàng Đức 17. Tiền vệ: Nguyễn Hữu Thắng 18. Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải 19. Tiền vệ: Trần Thanh Sơn 20. Tiền vệ: Nguyễn Trọng Hùng 21. Tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng 22. Tiền đạo: Hà Đức Chinh 23. Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh

Xem thêm:  otamendi mc
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$