bxh premier

bxh premier – bxh premier

BXH Premier League sau vòng 32 không có nhiều biến động. 1. Chelsea 75 điểm, hiệu số +40. 2. Tottenham 68 điểm, hiệu số +42. 3. Liverpool 63 điểm, hiệu số +28. 4. Man City 61 điểm, hiệu số +25. 5. Man United 57 điểm, hiệu số +22. 6. Arsenal 54 điểm, hiệu số +22. 7. Everton 54 điểm, hiệu số +21. 8. West Brom 44 điểm, hiệu số -2. 9. Southampton 40 điểm, hiệu số +0. 10. Watford 37 điểm, hiệu số -16. BXH Premier League sau vòng 32.

Xem thêm:  lịch thi đấu vòng 13 v-league
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$