bang xep hang 2017

bang xep hang 2017 – bang xep hang 2017

1. Manchester City (C): 100 điểm (HIỆU SỐ: +79) 

2. Manchester United: 81 điểm (HIỆU SỐ: +40)

3. Tottenham Hotspur: 77 điểm (HIỆU SỐ: +38)

4. Liverpool: 75 điểm (HIỆU SỐ: +46)

5. Chelsea: 70 điểm (HIỆU SỐ: +24)

6. Arsenal: 63 điểm (HIỆU SỐ: +23)

7. Burnley: 54 điểm (HIỆU SỐ: -3)

8. Everton: 49 điểm (HIỆU SỐ: -14)

9. Leicester City: 47 điểm (HIỆU SỐ: -4)

10. Newcastle United: 44 điểm (HIỆU SỐ: -8)

11. Crystal Palace: 44 điểm (HIỆU SỐ: -10)

12. Bournemouth: 44 điểm (HIỆU SỐ: -16)

13. West Ham United: 42 điểm (HIỆU SỐ: -20) 

14. Watford: 41 điểm (HIỆU SỐ: -20) 

15. Brighton & Hove Albion: 40 điểm (HIỆU SỐ: -20) 

16. Huddersfield Town: 37 điểm (HIỆU SỐ: -30)

17. Southampton: 36 điểm (HIỆU SỐ: -19)

18. Swansea City: 33 điểm (HIỆU SỐ: -28)

19. Stoke City (R): 33 điểm (HIỆU SỐ: -33)

20. West Bromwich Albion (R): 31 điểm (HIỆU SỐ: -25)

BXH Premier League 2017/2018.

Xem thêm:  qbv 2020
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$